Ke Jia Ge Yao No.8

Ke Jia Ge Yao No.8

9月3日客家歌谣观摩会海报(国内): 9月3日客家歌谣观摩会(国内): 11月5日客家歌谣交流会(国际): 11月6日客家歌谣观摩会(国际): 11月7日客家歌谣观摩会庆功宴(国际): 11月6日客家歌谣观摩会(国际): 客家歌谣观摩会DVD封面: 客家歌谣观摩会门票:...